การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง สำคัญหรือไม่

การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงมีความสำคัญเพื่อปกป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้ระหว่างสัตว์เลี้ยงหรือระหว่างสัตว์เลี้ยงกับคน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคไข้หัดสุนัข(Canine Distemper) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและความปลอดภัยสาธารณะได้ เนื่องจากบางโรคสัตว์สามารถถ่ายทอดไปยังคนได้ และก่อให้เกิดการระบาดของโรคในท้องถิ่นได้

 นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนยังเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำเพื่อป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง ทำให้ลดความเสี่ยงในการต้องรักษาโรคหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาโรคหลังจากเกิด

 การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงควรทำตามตารางที่แพทย์สัตวแพทย์แนะนำและทั้งนี้ยังควรติดตามการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อดูแลและตรวจสอบสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว

 เราควรฉีดวัคซีนอะไรให้แก่สัตว์เลี้ยงของเราบ้าง

การฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อมที่อยู่ เพื่อปกป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพของสัตว์เลี้ยงด้วย นี่คือวัคซีนบางประการที่สามารถพิจารณาฉีดให้แก่สัตว์เลี้ยงได้

 1.วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies) สำหรับสุนัขและแมว มีความสำคัญเพราะโรคนี้สามารถติดต่อไปยังคนได้ และมีผลกระทบที่รุนแรง

2.วัคซีนไข้หัดสุนัข (Canine Distemper) สำหรับสุนัข โรคนี้เป็นที่รู้จักมากและสามารถก่อให้เกิดอาการรุนแรง

3.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเกล็ดหัวใจ (DHPP) สำหรับสุนัข ประกอบด้วยวัคซีนพิษสุนัขบ้าร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคเกล็ดหัวใจ

4.วัคซีนป้องกันโรคหลอดลม (Bordetella) สำหรับสุนัขที่มีโอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสกับสุนัขอื่น ๆ เช่น การเข้าพักระหว่างการเล่น

5.วัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคตา (FVRCP) สำหรับแมว ประกอบด้วยวัคซีนป้องกันโรคหัด โรคตา และโรคหายใจ

6.วัคซีนป้องกันโรคเอชเอส (FIV) สำหรับแมว ถ้ามีความเสี่ยงที่แมวอาจติดเชื้อ

นอกจากนี้ ควรปรึกษากับสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมตามสภาพสุขภาพและสภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง การตรวจสุขภาพประจำปีและการสนับสนุนการป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว

 

การดูแลหลังพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ต้องทำอย่างไรบ้าง

หลังจากที่ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงแล้ว ควรดูแลและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี

  • ควบคุมสัตว์เลี้ยง ให้ให้สัตว์เลี้ยงพักผ่อนในบริเวณที่สะอาดและปลอดภัย ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงมีการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อบาดแผลหรือผิวหนัง
  • การดูแลบาดแผล หลังจากการฉีดวัคซีน บางสัตว์เลี้ยงอาจมีบาดแผลหรือบวมในบริเวณที่ฉีด ควรตรวจสอบสภาพบาดแผลอย่างสม่ำเสมอ และหากมีการบวมหรือมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ควรรีบติดต่อสัตวแพทย์
  •  การดูแลสุขภาพทั่วไป ให้สัตว์เลี้ยงมีการดื่มน้ำเพียงพอและรับประทานอาหารที่เหมาะสม รวมถึงการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมีความแข็งแรง
  • การสังเกตพฤติกรรม   หากมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง เช่น การไม่กินอาหาร หรือการแสดงอาการไม่สบาย ควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ทันที

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    hoiana เวียดนาม