การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายวิธีการพื้นฐานการดูแล หลักการที่ถูกต้อง ทุกคนควรที่จะศึกษาหาแนวทางที่ควรและเหมาะสมมากที่สุด ในการออกกำลังกายของยุคสมัยนี้เองมีข้อมูลมากมายทั้งในอินเตอร์เน็ต ยูทูป เว็บบล็อกต่างๆมากมาย ให้ทุกคนเลือกสรรวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะกับตัวเองได้ เริ่มต้นกันเลยดีกว่าหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องประจำและมีวินัยอย่างต่อเนื่อง และคิดคำนึงถึงน้ำหนักของร่างกาย

ในการใช้กำลังในการออกกำลังกายควรเหมาะสมไปในแต่ละวัยนั้นนั้น โดยที่การออกกำลังกายแบบถูกที่ถูกวิธีในลักษณะต่างๆดังนี้ หลักการที่ออกกำลังกายควรเริ่ม ด้วยการที่ออกแบบช้าๆ ก่อนเพื่ออบอุ่นร่างกายให้พร้อม ที่จะปรับตัวด้วยการยืดกล้ามเนื้อของร่างกาย นานประมาณ10 นาที และหลังจากการออกกำลังกายควรยังไม่ควรดื่นน้ำ ควรดื่มนำมาก่อนเพ่อป้องกันอาการขาดน้ำ  เพราะระหว่างการออกกำลังกายและหลังการออกกำลังกายนั้นมีการเสียน้ำมากอยู่ตลอด

วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเราจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

  1. แบบแอโรบิค เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังที่ใช้ออกซิเจน เพื่อช่วยในระบบหัวใจ และหลอดเลือด ทำให้การทำงานของระบบหายใจทำงานได้ดีมากขึ้นด้วย
  2. การออกกำลังกายเพื่อเน้นไปที่กล้ามเนื้อ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและมวลกล้ามเนื้อที่จะเพิ่มตัวมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
  3. การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ การที่ออกกำลังกายเพื่อลดความตึงของกล้ามเนื้อ และเพื่อให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพื่อการที่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปได้ดีและลดอาการในด้านของความปวดหรือความเสี่ยงที่อาจจะบาดเจ็บ
  4. ในการออกกำลังกาย นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ลักษณะท่าทาง หรือการมอง โดยจะต้องใช้การทรางตัวเป็นหลัก

สิ่งที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายที่มีต่อร่างกายของเราคือ ความสมส่วนของรูปร่างที่ดีขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไขมันที่สะสมที่ลงลดตามในสัดส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยลดน้ำหนักส่วนเกิน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงมากขึ้น นี้เป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ของการออกกำลังกายเท่านั้นเพราะการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ที่นำมาซึ่งผลที่ดีของสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งภายนอกและภายในอย่างเห็นได้ชัด เราอยากฝากถึงทุกคนที่คิดจะเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจัง ตั้งใจเจาะจงเป้าหมาย การออกกำลังกาย หาข้อมูลที่ถูกต้องและลงมือทำอย่างจริงจังและตั้งใจ  มีวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี

 

สนับสนุนโดย    กลุ่มไลน์หวยฮานอย