มาทำความรู้จักกับโรคความจำเสื่อม โรคที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น

โรคความจำเสื่อม ความจำเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อการทำงานของสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอีกต่อไป ซึ่งสาเหตุของความจำเสื่อมสามารถมีหลายปัจจัยได้แก่

1.อายุ: ความจำเสื่อมเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากสมองจะเสื่อมสภาพลงตามอายุ

2.โรคเบาหวาน: โรคเบาหวานสามารถทำลายเส้นเลือดและเนื้อเยื่อในสมองได้ ทำให้เกิดความจำเสื่อมได้

3.โรคอัลไซเมอร์: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำลายเนื้อเยื่อในสมอง ทำให้เกิดความจำเสื่อมได้

4.การใช้ยาหรือสารเคมี: การใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิดอาจทำลายเซลล์สมองและทำให้เกิดความจำเสื่อมได้

5.พฤติกรรมการดื่มสุรา: การดื่มสุราเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายในสมองและทำให้เกิดความจำเสื่อมได้

6.ความเครียดและภาวะซึมเศร้า: ความเครียดและภาวะซึมเศร้าสามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความจำเสื่อมได้

ความเป็นไปได้ที่จะหายจากโรคความจำเสื่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรคนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรักษาที่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือฟื้นฟูความเสียหายในสมองที่เกิดจากโรคความจำเสื่อมได้อย่างสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้ว การรักษาโรคความจำเสื่อมจะเน้นไปที่การควบคุมอาการเฉพาะบางอย่างเท่าที่จะทำได้ หรือเรียกว่ารักษาตามเวลา

การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความจำเสื่อม หรือช่วยลดความรุนแรงของโรคในระยะที่อาการยังไม่มากขนาดนั้น ดังนั้น การดูแลสุขภาพร่างกายและสมองอย่างเหมาะสม และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ

และการฝึกความคิด อ่านหนังสือ แก้ไขปริศนา หรือเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิด อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความจำเสื่อมได้

ยังไม่มียาที่ช่วยรักษาโรคความจำเสื่อมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่มีการใช้ยาบางชนิดที่ช่วยควบคุมอาการและช่วยลดอาการผิดปกติของสมองที่เกิดจากโรคความจำเสื่อมได้ ยาเหล่านี้มักจะช่วยลดอาการสับสน ความสับสนในการพูดคุย ความวิงเวียนหรือความเข้าใจผิดของสิ่งต่างๆ

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยมีอารมณ์เป็นบวกและเพิ่มพูนความคิดบวก อย่างไรก็ตาม การใช้ยาจะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับผู้ป่วยและเภสัชกรหรือแพทย์จะต้องแนะนำการใช้ยาและการติดตามผลการใช้ยาอย่างใกล้ชิดเสมอ ดังนั้น หากมีอาการของโรคความจำเสื่อม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละกรณีและสามารถรักษาตามแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้

โรคความจำเสื่อมส่วนใหญ่พบได้ในผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในช่วงอายุที่มากขึ้นจะต้องเป็นโรคความจำเสื่อม ความจำเสื่อมอาจเกิดขึ้นกับบางคนในช่วงอายุก่อนเกษียณ หรือยังเป็นเด็กแล้วก็เป็นได้ แต่มักเกิดพบได้มากขึ้นในผู้สูงอายุ พวกเขามักจะมีความจำเสื่อมเริ่มต้นด้วยการลืมเล็กน้อย อาจลืมชื่อของบุคคลที่รู้จักและสิ่งของบ้าง

แต่ความจำเสื่อมเรื่อยๆ จะก้าวขึ้นไปจนกระทั่งลืมสิ่งที่สำคัญ เช่น การทำงานประจำวัน สถานที่และทิศทางที่รู้จัก และผู้ที่สำคัญในชีวิตของตน เป็นต้น ดังนั้น การดูแลสุขภาพที่ดีและการรักษาสมองให้แข็งแรงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความจำเสื่อมได้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  ถ่านเครื่องช่วยฟัง