พื้นฐานของการเล่นเวทที่ควรรู้

วันแรกที่คนส่วนใหญ่เข้าไปในยิมจะงงและไม่รู้ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างพอเราสามารถทำท่าหรือรู้วิธีเล่นก็ยังไม่รู้ว่าต้องเล่น น้ำหนักแค่ไหน เล่นกี่ครั้งและต้องเล่นบ่อยแค่ไหน และเล่นบ่อยๆและไม่สามารถทำให้น้ำหนักลดลงหรือกล้ามเนื้อไม่เพิ่มส่วนใหญ่ก็เริ่มท้อ และต้องการตัวช่วยที่ใช้ในการช่วยลดน้ำหนักอย่างเช่นอาหารเสริม และหันมาหาทางลัดอื่นๆ และในที่สุดก็เสียเงินโดยที่ไม่จำเป็น

พื้นฐานของการเล่นเวท(weight training) ที่ควรรู้

การเล่นเวทเราสามารถปรับและแก้ได้ จนสามารถเล่นได้อย่าถูกต้อง

 1. น้ำหนัก(Load) คือ น้ำหนักที่เราต้องการในการใช้ยก การที่เราเลือกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเราจะสามารถยกได้น้อยลงเป็นปกติ ดังนั้นน้ำหนักที่เราควรใช้ยก ควรจะเป็นน้ำหนักที่เราสามารถกำหนดครั้งแล้ว สัมพันท์กับน้ำหนักที่เรายกได้
 2. จำนวนการยก(Reps) คือ จำนวนครั้งที่เราต้องการที่จะยก หรือ สามารถยกได้
 3. จำนวนการยก(Set) คือ จำนวนที่เราต้องการที่จะยก เช่นการที่เรายก 12rep นั้นจะเป็นการนับเป็น 1set เพราะฉะนั้น 12rep จะเท่ากับ 1set
 4. การพักต่อset(Rest) คือการที่เราต้องหยุดพักต่อset เช่น เรายกเสร็จ 1set เราจะต้องพัก 1นาที
 5. ความถี่ในการเล่น(Frequency) คือ ความถี่ในการฝึกหรือเล่นส่วนนั้นๆ เช่นในเวลา1อาทิตย์ เราจะเล่น5วัน นั้นก็คือต้องฝึกกล้ามเนื้อนั้นๆมัดล่ะ1ครั้งต่ออาทิตย์
 6. ความเข้มข้นของการฝึก(Intersity) คือ ความเข้มข้นของการที่เราฝึกกล้ามเนื้อนั้นๆยิ่งเราพักผ่อนน้อย หมายความว่าเราจะสามารถฝึกได้น้อยลง และการใช้น้ำหนักที่เพิ่มมาขึ้นการฝึกซ้อมนั้นก็จะเข้มข้นขึ้นด้วย
 7. ปริมาณที่เราฝึก(Volume) คือ การที่เราทำการฝึกในแต่ล่ะท่าที่เราทำการฝึก และเอาไว้ใช้วัดว่าเราเล่นไปเยอะขนาดไหนสำหรับคนที่จริงจัง
 8. น้ำหนักที่เรายกได้ดีที่สุด1ครั้ง(1RM) คือ น้ำหนักที่เราสามารถยกได้ดีที่สุด1ครั้ง เป็นสถิติ เอาไว้วัดความก้าวหน้าของเรา

ถ้าเราเกิดยกเวทมั่วๆโดยที่ไม่ศึกษา

 1. การที่ไม่ได้วางแผนว่าจะทำการยกกี่ครั้งต่อ1set ทำให้เกิดการมั่ว และแน่นอนการขาดการฝึกที่จะทำซ้ำๆ จะทำให้กล้ามเนื้อของเราไม่เกิดการพัฒนา
 2. แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีการวางแผนว่า1อาทิตย์จทำการเล่นอะไรบ้างเล่นกี่ครั้ง และจัดเวลาพักให้ไม่เพียงพอสำหรับการพักผ่อนของกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อ ไม่เกิดการพัฒนา
 3. การที่เรายกจนร่างกายเคยชินจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อโตขึ้นเพราะของเราไม่เกิดการพัฒนาและร่างกายของเราเกิดการเคยชินแล้ว

ดังนั้นเราจึงควรจัดตารางให้ง่ายๆตามความใช้งานของกล้ามเนื้อ

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์